سلامتی سه کس...

امیدوارم همه توی انتخاب‌هاشون دقیق و به جا عمل کنن!

بعضی انتخاب‌ها کمی تو زندگی تاثیر داره...
بعضی از انتخابا مدت زمان طولانی تری وبال گردن‌ات میشن،
و بعضی ار اونها تا آخر عمر.

امیدوارم این یکی دو روز باقی مونده از زمان انتخاب‌ رو درست استفاده کنی(م)!