پیام وارده:

«دیشب مفهوم استجابت دعا را برای پسر شش ساله ام توضیح می دادم . بعد از آن رفت و شروع کرد دعا کردن :) گفتم از خدا چه خواستی؟ گفت: دعا کردم مرد عنکبوتی بشم!

معبودا 
ما بی سلیقه ایم تو حاجات ما بخواه
ورنه گدا مطالبه ی آب و نان کند!»

یعنی پسره دقیقا یه چیزی تو مایه‌های خودم بوده! آخه مرد عنکبوتی؟! :)


مدتی قبل یکی از ذوستان فعال در زمینه بازی‌های رایانه‌ای می‌گفت: بعد از اینکه سیدحسن نصرا... اون جمله‌ی معروف "اسرائیل از خانه عنکبوت سست‌تر است، هالیوود مرد عنکبوتی رو ساخت و از این طرق جمله‌ی کوبنده‌ی سید رو از معنی تهی کرد و به اینجا رسوند که قهرمان بچه شیعه‌ها شده مرد عنکبوتی!*

ما داریم دقیقا چه می‌کنیم؟ 
درگیریم با پست ترین شهوات یا بازی با تشکیلات...*کسی اگر حال و حوصله داشت، از لحاظ زمانی تطبیق بده زمان جمله‌ی سید رو با زمان ساخت مرد عنکبوتی و به منم بگه.

+ www.usdebtclock.org/