چون شاخه گلی که خم شود پیش نسیم

از دوسـت سـلـامـی و ز مـا تـسـلیـمـی


گزارش مختصری از کتاب هایی که در فروردین ماه خواندم:

1. بصیرت تاریخی؛ نوشته ی موسی نجفی      انتشارات آرما، 1390

روی جلد کتاب ذکر شده: « اصول شناخت تاریخ تحولات معاصر ایران » اما بیشتر از هر چیز موسی نجفی به بررسی زاویه دید روشنفکران به تاریخ معاصر و مخصوصا چند برهه بسیار مهم همچون صفویه، قیام تنباکو و مشروطیت پرداخته و تفاوت دید نسبت به این مسائل را یادآور می شود.

از نکات جالب کتاب برای شخص خودم دو مبحث با عناوین "حرکت اصلاح طلبی شعوبیه و انحراف در آن" و "اصلاح طلبی در جهان سنی مذهب" بود که از عنوان اولی موضوع آن تا حدودی به ذهنتون متبادر میشه، اما در مورد دومی، بحث جالبی است در مورد اصلاح گری دینی و تفاوت آن در جهان تسنن و تشیع.


بخشی از کتاب رو با هم همخوانی کنیم:

« اگر بخواهیم رابطه دین و دولت را از صفویه تا حال بررسی کنیم باید روحانیت را نهاد مستقلی در نظر بگیریم که باید تعاملاتش را با جریان های مختلف از جمله منورالفکری بررسی نمود؛ نه به صورت دو خط ارتجاع و ترقی. »


 و همچنین:

 « گر بخواهیم در خودی ها نیز خطوط مختلف را از هم تفکیک نماییم: اول، خط مرحوم میرزای شیرازی است. امام با بینش تاریخی عمیقی که دارند چندین بار تصریح فرموده اند که در مطالعه ی تاریخ معاصر از میرزای شیرازی شروع کنید.

شاخه ی دیگر خط جمالی(سیدجمال اسد آبادی) هاست. سیدکه حقیقتا او شخصیت بزرگ و ضد استعماری است... 

اما در مقابل میرزا اصیل نیست. » 

 2. شهید فرهنگ؛ شهید سیدمرتضی آوینی در آینه ی خاطرات     انتشارات معارف، 1392

"کار های آوینی نباید زمین بماند!" جمله ای بود که تنظیم کننده ی کتاب از بین سخنرانیِ آقای خامنه ای در دیدار با خانواده اش انتخاب کرده است.

مجموعه ای با 151 خاطره، نکته یا ظرافت از زندگی و شخصیت آسید مرتضی، که از زبان هم کلاسی های پیش از انقلاب آسیدمرتضی در دانشکده هنر، پدر و همسرش و همکاران و بعضا پیروان و طرفدارنش آورده شده.

کتابی صد و هفتاد و پنج صفحه ای که می توان یک نفس قورت اش داد! اما توصیه می کنم یک جاهایی از متن "آهسته خوانی" کنید و بیشتر دقت کنید، می ارزد.

بخشی از کتاب رو با هم آهسته خوانی کنیم:

« او معتقد بود با سینما می شود انقلاب را هم عرضه و هم صادر کرد.

می گفت باید با سینما حرف زد. او می گفت: امروز از مدیوم سینما که مهمترین مدیوم بشر است _باید بیشترین استفاده را کرد. جمله ی معروفی نیچه دارد که می گوید: متفکر باید بر قله ی آتش فشان زیست کند. به همین دلیل مرتضی مخالف ممنوع کردن ویدئو بود.

می گفت: ما باید وسط معرکه باشیم، نباید جا بزنیم و باید به دل خطر برویم.

مرتضی می گفت: تقوای ستیز درست است، نه تقوای گریز. »


و همچنین:

« پرسیدم آقا سید این متن ها را چطور می نویسی؟ از کجا می آید؟

گفت: اگر دوست داری برای شهدا بنویسی وضو بگیر، دو رکعت نماز بخوان، سلام را که دادی بنشین به نوشتن. می رسانند به آدم. »
3. روش های سخنرانی دینی:

این کتاب چون تمام نشده، توی گزارش ماه بعد می نویسم، انشله.فعلا همین.

"وقتتون طلا"