اگه روزی آشنای پولداری پیدا کنم که رابطه ی خوبی با طبیعت داشته باشه 

و بشه بهش گفت:

 "دوستدار طبیعت و هوای پاک"...

این ایده ام رو با همکاری ایشون عملی می کنم که:

.

.

 رستورانی زنجیره ای با شعب قابل توجه در شهر تهران تاسیس خواهم کرد که 

علاوه بر اینکه در فضای داخلی متناسب با طبیعت باشه؛

 برای سفارشات تلفنی 

به جای "موتور" های بی کیفیت دود زا 

از دوچرخه استفاده می کنم!

و شعار رستوران هم میذارم:

"چند لقمه آسمان فیروزه ای!"*میدونم که نمیشه ولی خاطره میشه.

:)"وقتتون طلا"