یعنی حقیقتا دوران امتحان ها دوران طلایی کارهای نکرده، کتاب های نخوانده، ایده پردازی و حتی خیال پردازی های ناب جوانانه است!

حیف ه... دولت باید برای این دوران طلایی برنامه ریزی و تامین بودجه کنه.

آخه یعنی الان باید ایده ی فیلم نامه به ذهن یه دانشجو برسه؟
الان باید اون دانشجو دغدغه ی فیلم نامه نویسی داشته باشه؟

پیشاپیش جشنواره ی فجری که به گفته ی یکی از اعضای هیئت انتخاب اش بین 60 تا 80 درصد فیلم هایش "تلخ" هستند رو تبریک میگم!