رقیب با من و امثال من نکرد چنین
که شاهدم ز محبت نصیب چشمم کرد!

#عطار_کوچولو


*یک عدد عطار کوچولو با کبودی چشم!

کبود چشمِ ترم، شوق روی تو است          
مباد دل بکنی از چنین عزیز دلی!

#عطار_کوچولوپست موقت!