دوست از حضرت استاد پرسید:
ما هربار که از کوه پایین میایم فکرمون به این سمت میره که "آیا وظیفه ما امر به معروف و نهی از منکر هست؟" و "اگر با این وضعیت همچنان هست، چه جوری؟ با چه روشی؟"

حضرت استاد:
الان امر به معروف شما جوان‌های متدین، همین هست که حضور داشته باشید در اینگونه مکان‌ها.
مگر ندیدین که پنج شنبه ها یا جمعه ها که مذهبی ها بیشتر اینجا حضور دارن، طیف های کمتر ملزم به مسایل و مخالف کمتر حضور دارن و نمیان؟

حق؟