خوشم اومد ازش » 

                            

 "کار نیست" عنوان احمقانه ترین جمله ای هستش که تابحال شنیدیم اگر نیست خودمون باید بسازیم و شروع کنیم یا کارهایی که انجام شده رو بهبود ببخشیم.


خوبیش اینه جایی برای نظر دادن نذاشته بود صاحبِ متفکرِ وبلاگ...

http://mohammadheydari.blog.ir/1393/10/14/