1.تجربه نشون داده توی دانشگاه خیلی نباید به حرف دیگران توجه کرد. یه وقتایی میگن کلاس تعطیله کسی نیاد؛ بعد میبینیم با حضور استاد جمعیت کلاس از حالت عادی هم بیشتره !! یه وقتایی هیچ قرار قبلی برای نیومدن نمیذارن ولی سر کلاس جمعیت به 10 نفر هم نمیرسه!

2.از هر کی پرسیدم "هفته اول برم سر کلاس یا نه؟" همگانشان! فرمودند که حتما...حتما نرو که ضرری بسیار بزرگ در پی آن است! و همانا هیچکس هفته اول رنگ دانشگاه را هم نمیبیند چه برسد به اینکه سر کلاس برود.(البته حقیقتا یک نفرشون گفت برو) دیروز که با همچین فرضی رفتم دانشگاه دیدم؛ به به! جز معدود افرادی که شهرستان بودند بقیه حضوری شایسته به عمل آوردن .

3.  من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب             گوشمالی دیدم از هجران که اینم پند بس